Często nie przywiązujemy wagi do symboli umieszczonych na opakowaniach, ale w świecie biznesu ich rozumienie jest kluczowe. Są one bowiem objęte regulacjami prawnymi i dostarczają istotnych informacji zarówno dla konsumentów, jak i firm transportowych. Jakie to informacje? Odpowiedź znajduje się poniżej.

Klasyfikacja symboli na opakowaniach: Znaki zasadnicze i informacyjne

Opakowania są oznaczone różnymi symbolami, które generalnie można podzielić na dwie główne kategorie – znaki zasadnicze i informacyjne. Znaki zasadnicze służą do przekazywania danych o odbiorcy i miejscu dostarczenia przesyłki, często przedstawione jako tekst pisany ręcznie lub etykieta adresowa, wzbogacona o kody QR lub kody kreskowe. Z kolei znaki informacyjne dostarczają wskazówek dotyczących obsługi opakowania (znaki manipulacyjne), informacji o cechach samego opakowania i jego zawartości (takie jak znaki ostrzegawcze, o niebezpieczeństwie, recyklingu, czy jakości). W tej części skoncentrujemy się na znakach manipulacyjnych oraz na najbardziej powszechnych znakach informacyjnych.

 

Znaki manipulacyjne

Większość osób zapewne zna symbol pękniętego kieliszka. Jest to jeden z najbardziej znanych znaków manipulacyjnych, wskazujący na delikatną zawartość wewnątrz opakowania.

 

 

pekniety kieliszek

Podobnie rozpoznawalne są dwie strzałki, sygnalizujące, że danej paczki nie wolno kłaść na bok.

dwie strzałki do góryMimo to, zakres dostępnych symboli jest znacznie szerszy. Oto przykłady tych najczęściej używanych:

znak, chwytać przesyłkę w tym miejscu

znak, nie chwytać w tym miejscu przesyłki

Dwa powyższe oznaczają kolejno: punkt w którym można chwytać paczkę i miejsca, gdzie tego nie należy robić. Poniższy symbol oznacza, że dana paczka powinna być szczególnie chroniona przed upadkiem. znak, chronić przesyłke

Z kolei ten nieco nietypowy znak informuje, że paczki nie wolno toczyć:

znak, zakaz toczenia przesyłki

Natomiast to jest symbol oznaczający przesyłki, które należy chronić przed wilgocią:

znak, chronić przed wilgocią

Symbole odnoszące się do zawartości opakowania

Conformité Européenne - symbol bezpieczeństwa produktu

Znany jest ten znak – certyfikat CE (Conformité Européenne). Wskazuje on, że dany produkt spełnia wymogi unijnych dyrektyw nowego podejścia. Oznacza to, że zawartość opakowania jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i środowiska. Dyrektywy Nowego Podejścia stanowią zestaw obowiązkowych przepisów prawnych, które zapewniają swobodny handel twoim produktom.

 

znak e - estimated sign

To symbol zapewniający, że waga lub objętość produktów podana na opakowaniu odpowiada rzeczywistym wartościom.

 

Jeśli handlujesz kosmetykami, na opakowaniu musisz umieścić jeszcze jeden symbol.

Symboliki na opakowaniach: okres przydatności po otwarciu

Ten symbol wskazuje na termin, do którego produkt jest przydatny po jego otwarciu.

 

Symbole Wskazujące na Jakość

Produkty wewnątrz opakowania mogą być również oznaczone specjalnym symbolem lub znakiem, który świadczy o ich wysokiej jakości. Wśród najbardziej rozpoznawalnych  znaków jakości znajdują się:

symbol q znak jakości

Symbol „Q” oznacza znak jakości, który odnosi się nie tylko do cech produktu, ale także do sposobu jego przygotowania.

 

Znaki ekologiczne

Ta kategoria symboli ma obecnie ogromne znaczenie. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych jest eko wstęga Mobiusa. To znak wskazujący, że opakowanie może być poddane recyklingowi.

Eko Wstęga Mobiusa - Symbol Recyklingu

Inny ważny aspekt to biodegradowalność i kompostowalność materiałów, czyli tzw. recykling organiczny. Certyfikacją w tej dziedzinie zajmują się organizacje takie jak DIN CERTCO, a w Polsce – COBRO.

Symbol: Produkt Kompostowalny

Symbol ten wskazuje, że opakowanie nadaje się do kompostowania w warunkach przemysłowych i powinno być wyrzucane z bioodpadami. Informowanie klientów o tym jest ważne.

Posiadanie tego certyfikatu umożliwia również umieszczanie na opakowaniu znaków OK Biodegradable i OK Compost.

symbol OK Compost

 

Znaki Ekologiczne i Odpowiedzialność Środowiskowa

Istnieją specyficzne symbole wskazujące, że opakowanie jest kompostowalne w domowych kompostownikach, biodegradowalne w wodzie, wodzie morskiej, czy glebie.

Jednym z kluczowych znaków jest symbol dla opakowań wielokrotnego użytku, przedstawiający dwie strzałki skierowane w przeciwne strony.

Można również stosować bardziej szczegółowe oznakowanie opakowań. Są specjalne symbole informujące o zawartości surowców odnawialnych w materiale opakowania oraz o procentowej zawartości surowca wtórnego.

Przykładowym znakiem jest certyfikat wydawany przez Deutsche Gesellschaft für Qualität, który potwierdza, że produkt papierowy został wykonany w 100% z makulatury.

 

Każde oznaczenie i certyfikat możesz łatwo umieścić na swoich opakowaniach, korzystając z naszego internetowego kreatora. 

Obowiązki Ekologiczne Przedsiębiorców w UE

W niektórych krajach Unii Europejskiej istnieją wymogi dotyczące proekologicznych działań przedsiębiorców, takie jak obowiązek odzysku i recyklingu odpadów po opakowaniach. Jak to funkcjonuje w praktyce?

Przedsiębiorcy spełniają ten wymóg, opłacając składki na rzecz organizacji zajmujących się odzyskiem i recyklingiem odpadów. Dowodem na to jest symbol znanego jako „zielony punkt”.

Zielony Punkt - Certyfikat

 

 

 

Symbole Informujące o Postępowaniu z Opakowaniem po Użyciu

Takie oznaczenia pełnią kluczową rolę, informując konsumentów o sposobie postępowania z używanym opakowaniem. Producenci często używają różnych symboli: zachęcając do segregacji odpadów, jak np. butelek szklanych, lub informując o konieczności usunięcia etykiet przed wyrzuceniem opakowania.

Certyfikaty Poświadczające Zgodność z Ekologicznymi Standardami Produkcji Opakowań Materiały i recykling to tylko część procesu – ważny jest również sposób pozyskiwania surowców do produkcji opakowań. Istnieją certyfikaty regulujące tę część łańcucha.

Przykładem jest certyfikat FSC (Forest Stewardship Council), który reguluje odpowiedzialne pozyskiwanie surowców drzewnych.

certyfikat FSC (Forest Stewardship Council)

 

Certyfikat FSC gwarantuje, że surowce, takie jak drewno i produkty drzewne (np. papier, tektura), są pozyskiwane zgodnie z określonymi normami.

Co to oznacza? Że materiały są pozyskiwane w sposób zrównoważony i etyczny. FSC zwraca uwagę na niewyczerpywanie zasobów leśnych, ochronę gatunków zagrożonych, ograniczenie stosowania chemikaliów, bezpieczeństwo pracowników, oraz uprawnienia społeczności lokalnych do korzystania z lasów.

Certyfikat FSC jest uznawany za jeden z najbardziej wiarygodnych, popierany przez organizacje ekologiczne.

Powiązanie FSC z Rainforest Alliance Certyfikat FSC jest powiązany z programem Rainforest Alliance Certification Program, który obejmuje aspekty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Program koncentruje się na prawach człowieka, ochronie klimatu, lasów i rozwoju lokalnych społeczności.

Symbol żaby, który można znaleźć na opakowaniach, oznacza, że produkt lub jego składniki (określony procent) są zgodne z wytycznymi Rainforest Alliance Sustainable Agriculture Standard (dla produktów roślinnych) lub FSC (dla produktów leśnych).

 

Znaczenie Oznaczeń Materiałów do Recyklingu

Podanie informacji o rodzaju materiału, z którego wykonano opakowanie, stanowi ważny aspekt prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Jasne i przejrzyste informowanie o materiałach użytych do produkcji opakowań jest kluczowe.

Dokładne Oznaczenia zgodnie z Prawem

Właściwe oznaczenia na opakowaniach są regulowane przez unijną dyrektywę oraz rozporządzenie Ministra Środowiska. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na końcu tego artykułu.

Symbole na opakowaniach przeznaczonych do recyklingu zawierają eko wstęgę Mobiusa, o której była mowa wcześniej. Wewnątrz tej wstęgi znajduje się cyfra lub liczba odpowiadająca konkretnemu rodzajowi materiału. Poniżej tej cyfry umieszczone jest oznaczenie literowe.

Przykładowe symbole na opakowaniach

Symbole na Opakowaniach z Tworzyw Sztucznych

Opakowania z tworzyw sztucznych oznaczone są cyframi od 1 do 7, gdzie 7 oznacza tworzywa nienależące do żadnej z pozostałych sześciu grup:

  1. PET 1 – Symbol dla politereftalanu etylenu, używanego na przykład w plastikowych butelkach.
  2. HDPE 2 – Oznacza polietylen wysokiej gęstości, stosowany np. w pojemnikach i foliach do pakowania żywności.
  3. PVC 3 – Symbol dla polichlorku winylu, wykorzystywanego np. w rurach, foliach.
  4. LDPE 4 – Polietylen niskiej gęstości, używany w opakowaniach spożywczych i farmaceutycznych.
  5. PP 5 – Polipropylen, spotykany w pojemnikach na żywność.
  6. PS 6 – Polistyren, znajdujący się na przykład w szczoteczkach do zębów.

Oznaczenia na Opakowaniach Tekturowych i Papierowych

Papier i tektura posiadają swoje specyficzne oznaczenia. Przypisane są do nich symbole PAP oraz liczby od 20 do 22.

  1. PAP 20 – Symbol dla tektury falistej.
  2. PAP 21 – Oznaczenie dla tektury innej niż falista.
  3. PAP 22 – Symbol reprezentujący papier.